Handtekeningenlijst met gegevens van ondersteuningsgerechtigden
Hierbij ondersteun ik het voorstel van de VBBM verwerkt in het Burgerinitiatief met betrekking tot aanpassing van het Besluit Gebruik Meststoffen(BGM), zodat veehouders die voldoen aan duurzame milieunormen hun kwalitatief betere dierlijke mest bovengronds mogen aanwenden. Ik heb kennis genomen van dit voorstel en wil graag dat de Tweede Kamer dit initiatief plenair in behandeling neemt:
Ik ben ingezetene van Nederland en 18 jaar of ouder.

Naam: Adres: Woonplaats: Geboortedatum: Handtekening:


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       


       
Graag dit formulier opsturen naar: VBBM, t.a.v. Diana Saaman, Ringweg 4, 7031 GW WEHL.