Home
Vereniging
Praktijk
Certificaat
Wetgeving
Actueel
Contact

 

 

 

 

 

 

 

Webdesign by
Frank en Frij 2005

info@frankenfrij.nl

 

 
Certificaat
December 2005: de VBBM presenteert een nieuw cetificeringssysteem. Leden die aan bepaalde duurzame normen voldoen, kunnen een Getuigschrift behalen met de predikaten Brons, Zilver of Goud.
Met de resulaten op papier van allerlei leden hoopt de VBBM een goede onderbouwing te hebben voor erkenning van haar Natuurlijk Kringloop Systeem.(zie foto hieronder)

over de inleiding: << lees verder >>
over de voorwaarden: << lees verder >>
over de handhaafbaarheid: << lees verder >>

Deelname aan het Getuigschrift? Meld u aan bij Diana Saaman << lees verder >>

Getuigschrift Natuurlijk Kringloop Systeem

Waarom een ander certificeringsysteem? Het huidige is ontoereikend gebleken in de praktijk, maar is wel een prima opstap naar een uitgebreider systeem.
De VBBM pleit voor het Natuurlijk Kringloop Systeem en daar is het bovengronds aanwenden van mest een zeer belangrijk onderdeel van. Echter, politiek, maatschappelijke organisaties en de rechters vinden dat met het huidige borging systeem (2 mestmonsters per stalseizoen) onvoldoende wordt hard gemaakt dat het om duurzame landbouw gaat en dat er daadwerkelijk ammoniakreductie wordt behaald. Daarnaast staan we aan de vooravond van het nieuwe mestbeleid, nieuwe vorm van toeslagrechten en de derogatie.

Wat als we nu een Getuigschrift in de markt zetten, dat alle partijen tegemoetkomt? En vooral ook nog eens goed is voor de boeren zelf?

We zijn ervan overtuigd dat dit Getuigschrift:
• Bedrijfssaldo verhoging voor de leden betekent (Het NKS in praktijk brengen; besparing op stikstof/ eiwit; betere diergezondheid; bodemvruchtbaarheid)
• Dat we hiermee collectief Bedrijfsgebonden Excretienormen kunnen aanvragen
• Een grondslag is om aan de eisen van het Bemestingsplan te voldoen
• Aantoont bij maatschappelijke organisaties en politiek dat het om duurzame landbouw in de breedste zin van het woord gaat.
• Derogatie: heeft meer haken en ogen dan op het eerste gezicht lijkt. Begeleiding om derogatie te regelen, zonder straks voor verrassingen te komen staan.